ЗА НАС

БАРС Консулт е консултантска компания, чиято основна дейност е в областта на проектното финансиране, изследванията и анализите. Фокусът на компанията е върху доброто управление, подобряването на бизнес средата, модернизирането на администрацията, прозрачността и гражданското участие. В допълнение, компанията предоставя консултантски услуги в сферата на обществените поръчки и счетоводните услуги.

БАРС Консулт е насочен към клиенти от публичния, стопанския и неправителствения сектор на международно, национално, регионално и местно ниво. Екипът, с който работи компанията, се състои от професионалисти с богат практически и академичен опит.

БАРС Консулт е надежден партньор, чиито основни ценности са интегритет, ангажираност, партньорство, отговорност, качество, достойнство и уважение.

Компанията е базирана в град София, България.

УСЛУГИ

Основни ценности

 • Интегритет
 • Ангажираност
 • Партньорство
 • Отговорност
 • Качество
 • Достойнство и уважение

Сфери на дейност

 • Добро управление
 • Подобряване на бизнес средата
 • Модернизиране на администрацията
 • Прозрачност
 • Гражданско участие

Услуги

 • Консултантски услуги за разработване на проектни предложения по програми, финансирани от европейски и други донорски фондове
 • Консултантски услуги за управление и изпълнение на проекти
 • Извършване на експертни проучвания и анализи в сферите на дейност на компанията
 • Консултантски услуги в сферата на обществените поръчки
 • Счетоводни услуги

КОНТАКТ

Форма за контакти

Кариери

Очакваме Вашата автобиография и мотива-ционно писмо на office@barsconsult.eu.