ЗА НАС

БАРС Консулт е консултантска компания, чиято основна дейност е в областта на проектното финансиране, изследванията и анализите. Фокусът на компанията е върху доброто управление, подобряването на бизнес средата, модернизирането на администрацията, прозрачността и гражданското участие. В допълнение, компанията предоставя консултантски услуги в сферата на обществените поръчки и счетоводните услуги.

БАРС Консулт е насочен към клиенти от публичния, стопанския и неправителствения сектор на международно, национално, регионално и местно ниво. Екипът, с който работи компанията, се състои от професионалисти с богат практически и академичен опит.

БАРС Консулт е надежден партньор, чиито основни ценности са интегритет, ангажираност, партньорство, отговорност, качество, достойнство и уважение.

Компанията е базирана в град София, България.

УСЛУГИ

Основни ценности

 • Интегритет
 • Ангажираност
 • Партньорство
 • Отговорност
 • Качество
 • Достойнство и уважение

Сфери на дейност

 • Добро управление
 • Подобряване на бизнес средата
 • Модернизиране на администрацията
 • Прозрачност
 • Гражданско участие

Услуги

 • Консултантски услуги за разработване на проектни предложения по програми, финансирани от европейски и други донорски фондове
 • Консултантски услуги за управление и изпълнение на проекти
 • Извършване на експертни проучвания и анализи в сферите на дейност на компанията
 • Консултантски услуги в сферата на обществените поръчки
 • Счетоводни услуги

КОНТАКТ

Форма за контакти

Кариери

Очакваме Вашата автобиография и мотива-ционно писмо на office@barsconsult.eu.


Проект: CVET Support
Подкрепа за професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение

БАРС Консулт подкрепя развитието на организациите, работещи в сферата на професионалното образование и обучение

Повишаването на качеството и атрактивността на предлаганото професионално образование и обучение е във фокуса на проекта "Подкрепа за професионално развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение". Проектът е финансиран по Програма "Еразъм+" на Европейския съюз, а БАРС Консулт е координатор на Националния консорциум в областта на професионалното образование и обучение.

Партньори в консорциума са центрове за професионално обучение, лицензирани да предоставят такова от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерския съвет на Р България.

Участниците от партньорските организации подобряват знанията и уменията си за въвеждане на иновативни инструменти за обучение и прилагане на утвърдени практики в обучителния процес.

В рамките на проекта се осъществяват практики и обмен на опит в областта на професионалното образование и обучение в две европейски държави. В началото на м. април 2016 г. се осъществява обучение на тема "Съвременни подходи и практика за предоставяне на професионално образование и обучение: опитът на Испания" в гр. Барселона, Испания, а през м. юни 2016 г. се провежда обучението "Модерните технологии в предоставянето на професионално образование и обучение: опитът на Чехия" в гр. Прага, Чехия.

Вследствие на организираните обучения и посещения в институции от системата на професионалното образованите и обучение в двете държави е създадена мрежа за обмен на информация, обсъждане на развитието и новостите в професионалното обучение, както и за насърчаване на инициативите за неговото подобряване.

Партньори в Националния консорциум са Домът на науката и техниката, гр. Враца, НТС-Инженеринг, гр. Пловдив, и Териториалната организация на НТС, гр. Ямбол. Чуждестранните партньори в проекта са Fundacio Inform от Испания и Evropska rozvojova agentura от Република Чехия.

Партньори:

Evropska rozvojova agentura

Fundació Inform

Териториална организация на НТС – Ямбол

НТС – Инженеринг - Пловдив

Дом на науката и техниката - Враца

Документи за кандидатстване:

Покана за набиране на участници в обучителни дейности

Формуляр за кандидатстване за участие в обучителни дейности

Europass Документи

Информационен материал:

Мнения и коментари на участниците:

По отношение на обучителната дейност, практики и обмен на опит:

"Изключително съм доволна от посещенията в професионалните центрове по отношение на посрещане, обучение и нови идеи. Много полезно беше споделянето на различни подходи при онлайн обучението, което ми даде нови идеи в тази насока."

"Практическото обучение и работните посещения бяха полезни за мен и ще способстват за пренасяне на нови идеи, опит и добри практики в НТС и професионалната гимназия, в която работя."

"Много полезен курс на обучение, който ще ми помогне в професионален план да въведа нови методи на преподаване."

"Курсът беше много полезен за мен и подобри професионалните ми познания. Посещението в учебните центрове ми даде нови идеи за развитие на центъра, в който работя. Културната програма беше богата и спомогна за подобряване на познанията ми по английски език. Практическите упражнения бяха изключително полезни."

"Курсът бе изключително полезен за мен и ме обогати професионално и в културен аспект, подобри езиковите ми компетенции по английски език."

"Изключително полезни посещения, отличен обмен на опит. Благодаря Ви!"

"Всичко беше организирано много добре. Получих много полезна информация за електронните платформи за обучение, специфичната терминология... Това направи моето обучение тук много полезно и вълнуващо."

"Много полезно, особено посещенията в обучителните центрове. Обменихме опит за електронното обучение на възрастни, обсъдихме добрите страни и как да можем да подобрим обучителния процес по този начин."

"Мобилността беше толкова чудесен опит – натрупахме много знания и културно удовлетворение. Ще използваме познанията си в бъдещата ни работа."

"За мен беше полезно за бъдещите ми планове за електронно обучение в моята организация."

"Добре е да има повече такива обучения!"

"Обучението и обмяната на опит ще ни дадат възможност за използване на нови практики в работата на НТС."

"Работната програма беше наситена с информация и интересни и полезни теми и мероприятия. Напълно покри моите очаквания и съм изцяло удовлетворена от нея."

"Напълно съм удовлетворена от обмена на информация. Посещенията бяха много полезни и ми дадоха нов стимул за развитие и въвеждане на електронните платформи в обучителния процес."

"Беше ни предоставена пълна и актуална информация."

По отношение на цялостната организация, координация и логистика:

"За мен бе чест да съм част от този проект."

"Цялостната организация на мобилността бе на високо ниво."

"Много съм удовлетворена от цялата организация на мобилността и благодаря за участието в нея."

"Организацията беше на абсолютно европейско ниво. Благодаря на организаторите."

"Организацията беше перфектна. Хотелът беше отличен с идеално местоположение."

"Организацията бе на отлично ниво."

"Отлична организация."

"Отлична подготовка и логистика."

"Организацията беше перфектна. Хотелът надхвърли и удовлетвори всички наши очаквания."

"Много богата културна програма."

"Перфектна организация, страхотни обучители и мотивираща среда."

"Много се радвам, че участвах в тази мобилност. Благодаря Ви!"

"Всичко беше чудесно и полезно. Много Ви благодаря за всичко!"

"Страхотна организация! Няма забележки!"

"Всичко необходимо, свързано с мобилността и нейната организация, ни беше предоставено своевременно, благодарение на отличната организация от страна на ръководителя и координатор на проекта."

"Много добра предварителна работа и реализация на целите на проекта от страна на координатора и ръководител на проекта."

"Подготовката беше на ниво, като организаторът от българска страна беше положил сериозни усилия за това."

"Благодаря Ви толкова много за всичко!"

"Организацията беше перфектна и бих искала да взема отново участие в друга програма."

"Двуседмичната мобилност за обучение беше изключително добре организирана, управлявана и изпълнена. Определено постигна целта си."

Проект № 2015-1-BG01-KA102-014149 е финансиран по Програма "Еразъм+" на Европейския съюз.